Saved search has been added to Favourites

IntelMalaysia - PRO Niaga Store on Mudah.my

IntelMalaysia

Multinational Corporation
Multi functions in manufacturing, design & development, and local & global support services

Direct Link here: mudah.my/intelmalaysia

Intel Technology,
Bayan Lepas Free Industrial Zone
http://career.intel.com/tp/rj6_eMW35.e.K Contact Us

Temu Duga Terbuka - Juruteknik (Kontrak)

RM 1 700 - 1 900 per month  
Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan segala aspek pembuatan d
n pengeluaran ‘wafer’ termasuk operasi, proses dan latihan pe ...
Mengumpul dan menilai data operasi secara pengkomputeran untuk me
gendalikan penyesuaian mesin dan memastikan proses pengeluaran ya ...
Melaksanakan penyelenggaraan, menyelesaikan masalah dan mengekalk
n fungsi mesin. ...
Bertanggungjawab untuk proses penambahbaikan, menyelesaikan sebar
ng masalah am di dalam produksi dan mengkaji keadaan dan kestabil ...
Terlibat dalam acara ‘buddy’, pelatih untuk pekerja baru dan
ertanggungjawab mengemas kini prosedur latihan. ...
Mengambil bahagian dalam forum keselamatan dan Pasukan Respons Ke
emasan seperti yang diperlukan. ...
Kemahiran penilaian dan inisiatif yang tinggi diperlukan untuk me
yelesaikan masalah yang kompleks dan boleh memberi cadangan untuk ...
Menerima arahan umum mengenai tugas rutin, dan arahan terperinci
engenai tugas baru. ...
Temu Duga Terbuka 14 Ogos 2019: 9 Pagi – 2 Petang (Kompleks Sukan KHTP, Kulim) 17 Ogos 2019: 9 Pagi – 2 Petang (Intel KM3, Kulim) Deskripsi tugas:
23 Aug 22:33
Employer
IntelMalaysia  
Kulim
UrgentURGENT 
 

Temu Duga Terbuka - Operator Pengeluaran (Kontrak)

RM 1 100 - 1 150 per month  
Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan operasi pemasangan dan p
ngujian termasuk fungsi dan proses pemesinan. ...
Perlu melakukan penyediaan, penentukuran,pengendalian lot, operas
dan tugas penyelenggaraan kecil ke atas peralatan dan proses pem ...
Mengumpul dan menilai data operasi untuk menjalankan pemeriksaan
indak balas pemesinan secara pengkomputeran dan memastikan proses ...
Mengambil bahagian dalam forum keselamatan dan Pasukan Tindak Bal
s Kecemasan seperti yang diperlukan. ...
Tugasan adalah rutin dan berulang yang ditetapkan mengikut aturan
...
Kemahiran penilaian minimal diperlukan untuk menyelesaikan sebara
g masalah am di dalam produksi. Menerima beberapa arahan terperin ...
14 Ogos 2019: 9 Pagi – 2 Petang (Kompleks Sukan KHTP, Kulim) 17 Ogos 2019: 9 Pagi – 2 Petang (Intel KM3, Kulim) Deskripsi tugas: Tugas biasanya diperiksa dan dipantau secara rutin.
23 Aug 20:44
Employer
IntelMalaysia  
Kulim
UrgentURGENT